د محصول ډیمو

د اندام pH: د اختلالاتو په وخت تشخیص لپاره د ځان اندازه کولو وسیله

د نوي Candida ablicans د چټک ازموینې وسیلې تشخیصي موثریت او په موصل ښار کې د Vulvovaginal Candidiasis د ځینې خطر فکتورونو اهمیت

د اندام pH د مارکر په توګه

د STIs لپاره د پاملرنې تشخیص پاپډ او ساده نقطه

د جنسي لیږد شوي انتاناتو د مخنیوي او کنټرول لپاره نړیواله ستراتیژي

له بنچ څخه تر بستر پورې_ په پرمختللې نړۍ کې د روغتیا پاملرنې تحویلۍ ته د STI د غوره تشخیصاتو ژباړې لپاره د لارې ټاکل

د جنسي انتقالي ناروغیو د درملنې لارښوونې 2010