د محصول ډیمو

 د وینګین pH: د وخت ناورغیو تشخیص لپاره د ځان د اندازه کولو وسیله

د نوي کینډیډیا تشخیصي وړتیا د ریپډ ټیسټ وسیلې ضایع کوي او په موصل ښار کې د ولولوواجینال کانډیسیسس ځینې خطرونو فاکتورونو اهمیت

د نښه کونکي په توګه vaginal pH

د STIs لپاره د پاملرنې تشخیص پاپید او ساده ټکی

د جنسي ناروغیو مخنیوي او کنټرول لپاره نړیواله ستراتیژي

له بنچ څخه تر بستر پورې_ په پرمختللې نړۍ کې د روغتیا پاملرنې تحویلۍ کې د STI پرمختللي تشخیصاتو ژباړې لپاره لاره ټاکل

د جنسي ناروغیو درملنې لارښود 2010