د H. Pylori Antigen ټیسټ

  • H. pylori Antigen Test

    H. pylori Antigen ټیسټ

    ځواکمن® د H. pylori Antigen ریپډ ټیسټ د نمونې په توګه د انسان fecal سره د هیلیکوباکټر pylori antigen د کیفی ، ګومان موندنې لپاره ګړندي لید اموناساس دی.