کینډیډا البیکانز

  • Candida Albicans

    کینډیډا البیکانز

    پیژندنه ویلوواګینال امیدوار (WC) د اندامونو نښو یو له عام علتونو څخه شمیرل کیږي. نږدې ، 75 women میرمنې به لږترلږه د خپل ژوند په جریان کې د کانډیډا سره تشخیص شي. د دوی 40-50. به تکراري انتاناتو سره مخ وي او 5 are اټکل کیږي چې د کانډیډی سیسټم وده وکړي. د نورو اندامونو انتاناتو په پرتله کانډیډیسیس خورا عام غلط تشخیص شوی. د WC علایم چې پکې شامل دي: شدید خارش ، د اندامونو درد ، خارښ ، د اندامې په باندنۍ شونډو کې ګرمونه ...