د HSV 1/2 د انټيګین ازموینه

  • HSV 12 Antigen Test

    د HSV 12 انټيګین ازموینه

    سریزه HSV یو تصفیه ده ، د DNA - ساتونکي ویروس مورفولوژیک ډول د نورو هرپیس هیپیسویریډی غړو سره ورته دی. دوه انټيګنیک ډول ډول ډولونه پیژندل شوي ، ډیزاین شوي ډول 1 او 2 ډول پیژندل شوي ، د HSV ډول 1 او 2 ډیری ځله د زباني غار په سطحي انتاناتو کې اخته کیږي. ، پوټکی ، سترګه او تناسلي عضله ، د مرکزي عصبي سیسټم انتانات (مینینګینسفیلیټس) او د امیونومقوم تداوي شوي ناروغ په نوي زیږون کې جدي عمومي شوي انفیکشن هم لیدل کیږي ، که څه هم mo ...