د نیسییریا ګونورحیا

  • Neisseria gonorrhoeae

    د نیسییریا ګونوروهیا

    د سټرانګ سټپی® نیسیرییا ګونوروایا انټيګین ګړندي ازموینه د نارینه رحم او ښځینه سروازي جریان کې د نییسیریا ګونورواه انټيجن د کیفي انګیرنې موندنې لپاره د پسرلي جریان اموناساسي دی. د کلینیکي محاکمو د 1086 قضیو د پایلو له مخې دقیق لوړ حساسیت (97.5)) او لوړ ځانګړتیا (97.4٪) ګټه پورته کوي. چټکه یوازې 15 دقیقې ته اړتیا ده. د کارونکي دوستانه یو ګام پروسه په مستقیم ډول د انټيجن کشف کولو لپاره. تجهیزات وړیا د سرچینې محدودې روغتونونه یا کلینیکه ...